Om Hvidehus

Hvidehus blev grundlagt i 2004 af Malene og Peter Frandsen. Peter overtog driften af huset i 2012. Hvidehus har i en periode på 10 år arbejdet med konsulentopgaver for banker og andre organisationer, Herunder har vi uddannet procesledere og coaches som har været med til at løse de større opgaver. Lige fra starten har der været udlejning af konference og samtalelokaler. Løsningen af konsulentopgaverne foregår i dag primært ved hjælp af teatermetoden forumteater.

Visionen
Med Hvidehus ønsker vi at styrke netværk og relationer som en vigtig del af at få et arbejdsliv (og privatliv) til at fungere optimalt. Vi vil vise vejen, ved at være inkluderende og synliggørende, så det i sidste ende kan fremme dit netværk. Det mener vi åbner for yderliggere kompetencer. Hvidehus’ kerneværdier kan sammenfattes til:

- Fleksibilitet.

- Relations- og selvledelse.

- Tænke i helheder, (med dette menes at se situationer ud fra et større/overordnet perspektiv).

Ideen med Hvidehus
Hvidehus er et fagligt sted for mennesker der gerne vil noget med deres liv. Det kan være et sted man møder nye og andre mennesker, og samtidigt bliver fagligt klogere. Huset rummer mange forskellige aktiviteter. På tomandshånd eller i små grupper kommer der i Hvidehus: Coaches, psykologer psykoterapeuter, rådgivere af forskellige slags. Og i undervisningssammenhænge udgør kurserne SAP, Prince2, Mindfulness, Fengshui og meget andet.

 

 Til forside