Artikler og rapporter

Udvalgte artikler:

Vi har deltaget i mange arrangementer/events. Vores forumspil eller forumteaterstykker indgår ofte i en større sammenhæng med flere oplæg, talere med mere. Herunder ser du et nogle af oplevelserne:

Artikel om blandt andet forestillingen, ‘Hjælp dem, der er Sværest at Hjælpe’, der blev vist i Roskilde kommune
Forestilling der handler om hvordan flere får glæde af eksisterende frivillige tilbud og hvordan Roskilde kommune forstærker samarbejdet med frivillige foreninger.

Læs: Hjælp dem, der er sværest at hjælpe

Artikel fra teaterforestilling på erhvervsskoler
De fleste unge har brug for at spejle sig i andre, når de skal vælge uddannelse.

Læs: Pressemeddelelse fra TECH Aalborg.

Kick-Off, Roskilde Handelsskole
Vi havde torsdag den 11. november besøg af teatergruppen “Forum Teater”. Forum Teater laver interaktivt teater med fokus på realistiske situationer fra elevernes hverdag, og er en del af Integrationsministeriets ”unge hjælper unge” kampagne.

Læs: Roskilde Handelsskoles rapport.

Forumteater — skaber værdidebat på sprogskoler
Nyt interaktivt teaterstykke inddrager kursister på sprogskoler i en dialog om, hvordan man som forældre kan tage ansvar for sine børns uddannelse og fremtid i Danmark.

Hassan Rezas fravær er steget betragteligt. Han kommer tit for sent til timerne. Karaktererne er nu så dårlige, at hans klasselærer ikke længere anbefaler ham til gymnasiet.

Læs: Uddannelsesbladets artikel om sprogskoleturne.

Udvalgte rapporter:

Her kan du ‘gå i dybden’ ved at se baggrundsmateriale og evalueringer hvor vi har bidraget med forumteater til ministerier eller andre samarbejdspartnere.

Forumteater med unge, hvor de selv bidrager til at udforme forestillingen i et større coachingfoløb. Læs rapporten om Coaching og forumspil med unge 2012.

Evalueringsrapport over en turne vi gennemførte i samarbejde med Integrationsministeriet. Læs rapporten fra Ernest Young: “Evaluering af turné 2009”.

Læs Evalueringen af turnéen for Erhvervsskoler 2009.

Læs beskrivelse af turne på blandt andet SOSU skoler: Evaluering af turneen for erhvervsskoler 2010.

Se fakta om vores Sprogskoleturné: Sprogsskole forestillinger fra 2009

Læs hvordan forumspil var med til at udvikle medarbejdere i SKAT:  Speciale om kunst 2006.

Vi gennemfører arrangementer over hele Danmark