Forumteatret

Organisationsudvikling med interaktivt teater

Vi iscenesætter situationer som er inspireret af den organisation, der ønsker at belyse et tema på en ny måde. Medarbejdernes egne forslag til løsninger afprøves for at kunne implementeres i hverdagen. Det er en anderledes måde at ændre organisationer på.

Forumteatret

Organisationsudvikling med interaktivt teater

Vi iscenesætter velkendte og udfordrende situationer fra den individuelle organisation  i vores optrædener. Medarbejdernes egne forslag til løsninger afprøves for at kunne implementeres i hverdagen. Det er en anderledes måde at ændre organisationer på.

Vores specialer

Forumteater

Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor skuespillere viser et teaterstykke med en tilspidset eller problematisk situation på en arbejdsplads.

Forumspil

I et forumspil arbejder deltagerne med et overordnet emne eller tema, som de selv omsætter til en vedkommende situation fra deres hverdag.

Forumfacilitatoruddannelse

Forumfacilitatoruddannelsen lærer dig at håndtere metoden forumspil. Den består af 5 moduler af tre dages varighed som afsluttes med certificering.

Hvad vil vi  – og hvorfor?

Vi brænder for at hjælpe organisationer med udvikling på en dynamisk og anderledes måde. Vi har erfaring med at bruge teatermediet så medarbejderne få en sjov og lærerig oplevelse. Det, der kan opfattes som svære situationer får medarbejderne  sat ind i et andet perspektiv. Kort sagt ønsker vi for at ledere, ansatte og ildsjæle får:

N

Nye synsvinkler

Vi viser genkendelige situationer fra organisationens dagligdag i en ny sammenhæng.

N

Fornyende processer

Vi assisterer med at identificere processer, der forbedrer dagligdagen.

N

Forankring i hverdagen

Vi hjælper med at forankre beslutninger og opstået læring.

Vores historie

Forumteateret blev etableret i 2001. Siden da har vi har hjulpet ledergrupper, kommuner, SME og store virksomheder samt uddannelsesorganisationer med både forumteater, forumspil og foruminstruktørudannelser (facilitatoruddannelser). Igennem 22 år har vi haft mere end:

Forumteater forestillinger

Forumspils-arrangementer

uddannede forum-instruktører (facilitatorer)

Deltagere og tilskuere

Fakta om Forumteatret

Vi har fra 2013–2023 produceret mere end 35 forskellige forestillinger om bl.a.:

 • Effektivisering af møder og mødeledelse
 • Empowerment.
 • Samskabelse.
 • Styrket dialog.
 • Psykiatriske borgere i eget hjem
 • Mus-samtaler.

Flere eksempler på afholdte forumteaterforestillinger…

Siden Forumteatrets begyndelse i 2001, har vi gennemført utallige forumscenarier, scenarier som iscenesættes af en gruppe medarbejdere, studerende eller ledere. Emnerne er blandt andet:

 • Værdibaseret ledelse.
 • Den coachende leder.
 • Balanced scorecard.
 • Konflikthåndtering.
 • Mobning og tryghed blandt unge.

Se eksempler på arrangementer med forumspil…

Vi har uddannet ni hold Foruminstruktører (facilitatorer), til at arbejde med organisationsudvikling. Foruminstruktører/facilitatorer som vi anvender ved større arrangementer.

Vores målgruppe

Vi har et bredt repertoire og medvirket til arrangementer i ministerier og produktionsskoler og meget andet.  Målgrupperne til arrangementerne er i store træk:

Udtalelser fra vores kunder

 ‘At vi selv bestemte indholdet og I stod for et trygt arrangement, gjorde det relevant’

Teamleder
Sønderborg kommune

 

‘Det har været en stor øjenåbner at se vores engagement’

Souschef
Skole, Gentofte

‘Man får sagt noget på en ufarlig måde. Dejligt at forummet problemløser’

Sagsbehandler
Næstved kommune

Elev før forestilling: ‘Teater er ikke lige mig’
Samme elev efter forestilling: ‘Øv, forestillingen er allerede slut’

Fra
Lyngby Handelsskole

Flere uddybende beskrivelser af arrangementer:

Forskel på Forumteater og Forumspil

I Forumteater viser skuepillere sceniarier. I Forumspil bidrager deltagerne selv ved at vise relevante situationer.

Tilfælles for de to metoder er at forummet, tilskuerne, udfordres og skal træde ind og påvirke handlingen. Ideen med at lade tilskuerne udgøre et ‘forum’ og give dem tale og handlingsret, er at de får maksimalt indflydelse af det de ser og oplever. Derudover lærer de sig selv og kollegaerne bedre at kende.

Læs mere om de to forskellige måder at arbejde på:

 

Vi gennemfører arrangementer over hele Danmark