Mission

Med Forumteatret ønsker vi at opbygge et forum hvor meninger og budskaber tilkendegives så der opstår mulighed for nytænkning – nytænkning man kan tage med i hverdagen. Vi vil at medarbejdere inspirerer og motiverer hinanden til at handle anderledes og kreativt.

Vores kerneværdier, der skinner igennem alle vores aktiviteter er:

  • ENGAGEMENT
  • INDLEVELSE
  • KVALITET

Derfor opfordrer vi til engagement hos deltagerne. Samtidigt lægger vi også vægt på at skabe en tryg stemning, sådan at det er deltagernes egen motivation, der giver spillene eller aktiviteterne en spændende og ny retning.

Forumteatrets grundlag er at udføre opgaver og gennemføre kurser, der er relateret til kreativitet og kompetenceudvikling.

Grundlæggende principper

Grundlæggende principper
Når vi samarbejder med en organisation er der nogle særlige kendetegn som går igen i vores arbejdsmetodik.

Vi arbejder inklusivt, hvilket betyder at vi: er særlige opmærksomme på hvordan vi udnytter det der er “skævt” eller anderledes og giver hver eneste gruppe lejlighed til at finde sin egen form ud fra de forskelligeheder den indeholder.

Vi arbejder fleksibelt, hvilket betyder at vi: “strækker” os for at være imødekommende på næsten alle områder, samt ser en glæde i at tilpasse os “nuets” behov. Vi lader ydermere processen være betydningsfuld, både for gruppen og den enkelte.

Vi er omhyggelige, hvilket betyder at vi: definerer en ramme at arbejde ud fra. Enten på forhånd eller i situationen og tager gerne et overordnet “ansvar”.

Vi er praktiske og refleksive, hvilket betyder at vi: får noget “fra hånden”, og tager fat på at arbejde henimod et mål- vi gennemtænker hvordan vi kan forholde os til de udfordringer der opstår i en proces.

Målgruppe beskrivelse

Lederudvikling

Vi har gode erfaringer med ledelsegrupper. Vi har været en del af talentudviklingsprogrammet for unge “ledelsesspirer” blandt andet i Arbejdernes Landsbank og Maersks talentudviklings forløb, hvor vi har ført grupper igennem en proces ved hjælp af spændende forumspil.

For erfarne ledere har vi gennemført forumspil i blandt andet Ringsted, Middelfart og Birkerød kommune. I forbindelse med kommunesammenlægning har vi udviklet et forumteaterstykke sammen med ledere og tillidsrepræsentanter i Skanderborg kommune. Desuden har vi bistået Kommunernes Landsforening og for Integrationsministeriets netværk med forumteaterstykker.

Fælles for disse arrangementer er at mange ledere nyder at se hvordan andre “lederkollegaer” tackler udfordringer på en anden og inspirerende måde, end dem selv.

Læs eksempel på arrangement med ledere i en kommune.

Medarbejderudvikling

Vi gennemfører personaledage, kickoff-møder eller pædagogiske dage for at medarbejderne, både kan have noget “andet” socialt end de plejer, samtidigt med at det er fagligt relevant med emnerne, cases, eller forestillinger vi bygger op.

Du kan læse om et arrangement for medarbejderne i en bank.

Vi gennemfører arrangementer over hele Danmark