Forumteater

Forestil dig at du og dine kollegaer kan sige stop og lege med hvordan I ændrer handlingen på vanskelige situationer fra jeres fælles liv.
Med forumteater får I chancen for at afprøve nye veje og finde nye løsninger. Forumteater giver samhørighed om jeres fælles udfordringer i hverdagen.

Hvordan definerer vi forumteater?
Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor skuespillere viser et teaterstykke med en tilspidset eller problematisk situation på en arbejdsplads. Det er en fiktiv historie, men med visse ligheder fra den pågældende arbejdsplads. Det, der vises, afspejler noget væsentligt fra hverdagen.

Efter man har set en scene, er der en kort debat og scenen vises igen. Denne gang skal publikum styre hovedpersonen ved at foreslå, hvad der skal siges for at forbedre udfaldet. Eller publikum kan selv vise hovedpersonen, hvad der skal gøres.

Den, der organiserer arrangementet og som er bindeleddet mellem publikum og skuespillere kaldes foruminstruktøren, men den rolle kan også have andre navne som fx facilitatoren, spillederen eller jokeren. Det er den person, der hjælper spillet i gang, og sørger for udviklingen i scenen. Foruminstruktøren holder den røde tråd ved at sørge for, at debatten relateres til formålet.

 

Foruminstruktøren sætter en klar ramme
Foruminstruktøren hjælper tilskuerne med at ændre scenariet i den retning, de ønsker det. Undervejs vil foruminstruktøren stille opgaver, der giver publikum muligheder for reflektion og ideer til nye handlinger i hverdagen. Noget der kan medføre flere nuancer i medarbejdernes forståelse af, dybest set, dem selv.

Denne indsigt kan give en ny selverkendelse, ikke mindst når den blandes med humor og forløsende latter. Forumteater kan sammenlignes med et laboratorium, hvor man trygt kan afprøve nye muligheder.

Forumteater er velegnet til grupper på op til 110 mennesker (med mere end 110 personer spilles med lydforstærkning). Hele forløbet med teater og bearbejdning af teater varer fra ca. 1½ time og opefter.

Vores arbejdsform foregår primært på 2 måder

Med  enkeltstående arrangementer:

  • Vi producerer forumteaterarrangementer til konferencer, personaledage, kick-off arrangementer. Det er arrangementer der er tilpasset virksomheden særlige behov. Vi anvender ofte dele af det “materiale” vi i forvejen har gode erfaringer med, for at holde omkostningerne nede.

Med turnéer:

  • Vi udarbejder turnér og har turnéuger hvor vi har særlig fokus på en opgave. Forestillingerne vises i både København og i provinsbyer. Turnéugerne med de mange forestillinger giver et helt specielt “flow” til hvert arrangement og til en fordelagtig økonomi.

Vi har et stort repertoire af forestillinger
Den stigende efterspørgsel på forumteater betyder at vi har mange forestillinger der er parat til at blive vist til konferencer, seminars og workshops.

Fremgangsmåde med forumteater

At udvikle et forumteaterstykke der rammer målgruppen præcist kan være en proces med mange faktorer og detaljer. For at bygge et godt forumteater arrangement op, der har en vis kvalitet, er der nogle grundtrin som vi følger. Ved at gøre det på denne måde har vi erfaring for at arrangementet bliver veltilrettelagt og gennemarbejdet med en høj standart. Overordnet kan processen beskrives i fem trin:

1. TRIN: FORMØDE

Formøde, formål og lynssynops
Til at begynde med mødes vi til et formøde med repræsentative medarbejdere og/eller ledere. Formødet kan også foregå med blot en ansat, hvis der er travlhed og tidsnød! Vi klarlægger emnet der skal belyses, og hvad formål med forumteaterarrangementet skal være. Efter dette formøde udarbejdes et præcist formål med en dertil hørende kort synops, som vi kalder for ‘lynsynops’. Lynsynopsen beskriver handlingen i stykket, de udfordringer og dilemmaer personerne møder undervejs, og hvilke fagområder og mennesketyper der indgår i teaterstykket.

2. TRIN: INTERVIEWS

Baggrundsinterview
ca 3–5 personer interviewes. Disse personer skal have direkte eller indirekte kendskab til emnet. Det er en fordel at de repræsenterer forskellige arbejdsområder, eksempelvis mellemleder og ansat, eller det kan være medarbejdere i forhold til kunderelationer. Nogle af interviewene kan foregå pr. telefon.

3. TRIN: MANUS

Manuskript
Der udarbejdes et manuskript, med replikker og handlingsgange, der lægger sig op til formålet med arrangementet. Dette returneres til relevante personer fx de interviewede, arrangører med mere. Manuskriptet faktatjekkes, det vil sige fagtermer og begreber justeres så de stemmer overens med den viste kultur. Derudover justeres indholdet så den har en passende afstand til målgruppen. Ikke så tæt på, at deltagerne oplever direkte genkendelige situationer. Heller ikke så langt fra deltagernes hverdag, at det bliver uvedkommende at deltage i.

4. TRIN: FORBEREDELSE AF SCENER

Prøver
Forumskuespillerne indøver manuskriptet og vi opbygger troværdige karakterer som man delvis kan spejle sig i. Handlingen bliver gjort realistisk og genkendelig. Derefter er grundspillet klart til et arrangement, hvor det danner udgangspunkt for en relevant oplevelse for deltagerne.

5. TRIN: ARRANGEMENT

Forumteater arrangementet
Grundspillet, det der er øvet på forhånd, vises. Efter grundspillet er vist, ‘omdannes’ publikum til et forum og forumdelen starter. Det indebærer blandt andet at skuespillerne afprøver nogle af de ideer og løsningsforslag der foreslås. En forumfacilitator understøtter at processen gavner formålet med arrangementet ved at stille spørgsmål og inspirere medarbejderne til at være kreative og eksperimenterende.

Hvor lang tid tager det at forberede et forumteaterstykke?
Processen kan gøres på 1–2 uger, men regn med at logistik og koordinering af møder ofte er tidskrævende, da mange ansatte har en travl hverdag. 1–3 måneder er et almindeligt tidsperspektiv til at opbygge et arrangement (afhængig af hvor travlt vi har).

Vi gennemfører arrangementer over hele Danmark