Forumspil

Forestil dig at du for et øjeblik træder i din kollegas sko og dermed får set verden på anden måde. Det er en arbejdsform der appellerer til nuancer i forståelsen af dig selv og andre i udfordrende situationer.

Deltagerne konstruerer selv deres hverdag

 

Konceptet forumspil er at vise et spil eller en case, der lægger sig tæt op ad virkeligheden. Spillene udføres eksempelvis i ledergrupper og/eller blandt medarbejdere.

Når et spil er vist en gang bearbejdes forumspillet efterfølgende interaktivt. Deltagerne, altså forummet der har set spillet reflekterer, lærer, griner og eksperimenter, alt imens man tænker i løsninger og leder efter muligheder. Det er ikke nok at tale om, det man ser. Deltagerne opfordres også til at vise, hvordan de vil forbedre spillet.

Spillene er som et spejl på hverdagens udfordringer. Foruminstruktøren guider deltagerne ved at stille inspirerende spørgsmål, der “fokuserer” energien mod de emner, der er væsentlige for den enkelte og for organisationen.

Spillene udvikles sammen med medarbejderne og kan handle om blandt andet selvfungerende grupper, konfliktløsning, værdibaseret ledelse, den rummelige arbejdsplads, den coachende leder, med mere.

‘Efter jeg har spillet læge er jeg ikke længere vred på overlægen’, sagt af sygeplejerske der har ageret læge i et spil med udfordring på et hospital.

Udbyttet for deltagerne

  • Få nye synsvinkler på kendte situationer
  • Finde løsninger og muligheder i konflikter
  • Arbejde kreativt med nogle af hverdagens udfordringer
  • Opbygge en fælles platform og dermed større forståelse for kollegaer
  • Opleve, at indgå i en større sammenhæng

Forumspil under lup

 

Hvad indeholder et forløb med formspil?
I et forumspils forløb arbejder deltagerne i underinddelte grupper med et overordnet emne eller tema, som de selv skal omsætte til en aktuel situation fra deres hverdag. Hver gruppe bestemmer selv hvordan spillet skal formes. Når en gruppe har udfærdiget et spil vises spillet for de øvrige deltagere. Alle er med til at skabe et spil og forholde sig til de øvrige spil.

Procesfacilitatoren også kaldet foruminstruktøren
Spillene ledes af en foruminstruktør, som styrer processen og sikrer, at det tema der belyses, udforskes grundigt. Dette arbejde indebærer også at gøre forummet så trygt at de får lyst til at sige deres mening og afprøve idéer. Foruminstruktøren sørger for at det, der sker i forummet også relateres til formålet.

Efter et forumspil
Når spillet er færdigt, leder foruminstruktøren en refleksions og aftalerunde, hvor der samles op på de mange tiltag og hvilke erkendelser spillet har medført. Blandt andet udarbejdes en handlings og implementeringsplan.

Hvordan gør man?
Forumspillet spilles i første omgang uden afbrydelser eller indblanding. Når spillet og problemet er vist og tilskuerne har set hvor galt det kan gå, starter man forfra. Men denne gang har tilskuerne mulighed for at standse spillet og hjælpe spillerne med nye replikker og sætninger der kan forbedre forløbet. Spillet bliver et laboratorium hvor man kan afprøve idéer og se den mulige konsekvens.

Forberedelse af et forumspil
Deltagerne vælger et aktuelt emne og inddeles på den måde i grupper. De får til opgave at vise et kort spil/case om en situation fra deres professionelle praksis. Gruppen får kort forberedelsestid  til udveksling af idéer og til at finde nøglereplikker, der er velegnet til at belyse deres opfattelse af problemet. Det er en intensiv proces hvor deltagerne har et højt engagement, da de skal arbejde med selvvalgte emner – emner som de mener har en betydning for deres hverdagsliv. Læs mere ved at downloade en gratis beskrivelse af processen

 

 

    Vi gennemfører arrangementer over hele Danmark