Foruminstruktør-uddannelsen

Proceskonsulentuddannelse start forår 2022

Du bliver klædt på til at udvikle organisationers sociale kompetencer med metoden forumspil – et effektivt redskab til at skabe organisatoriske forandringer. Uddannelsen indeholder dynamiske proceskonsulentredskaber. I forløbet indgår praktik sådan at du får afprøvet og integreret færdigheder på en virkelighedsnær måde.

Introduktion

Det er med stor glæde, vi gennemfører uddannelsen som foruminstruktør for 10. gang.

I dette forløb lærer dig at håndtere metoden forumspil. Forløbet består af 5 moduler af tre dages varighed som afsluttes med eksamen og certificering.
Til hvert modul er indlagt praktik ude i det virkelige liv og der medfølger en omfattende manual og bogen “Forumspil med flow”, der både teoretisk og praktisk giver instruktøren et godt afsæt til selv at arbejde videre med forumspil.

Uddannelsen henvender sig primært til: Uddannelses- og personaleansvarlige konsulenter, undervisere, samt andre, der ønsker at arbejde med udvikling i grupper på en spændende, utraditionel og æstetisk måde.

Forventet start forår 2022

  Udbytte af uddannelsen

  Efter deltagelse på uddannelsen har foruminstruktøren trænet sig i at kunne:

    • Guide og styre deltagerne igennem forumspil, “cases”, sådan at alle bliver engagerede.
    • Afdække en gruppes behov og ønsker og opsætte en tryg ramme for deltagerne.
    • Skabe dialog med tilskuerne der omsættes til konstruktiv handling i forumspillene.
    • Bruge forskellige metoder til at påvirke gruppen kreativt.
    • Udnytte effekten af forumspil optimalt.

  Hvert modul sikrer at instruktøren, får nødvendig viden og redskaber til at forstå det særegne og styrken i forumspil idéen. På hvert modul vil instruktøren forøge sin værktøjskasse og integrere sin personlige styrke som foruminstruktør.

  For at deltage i uddannelsen er det vigtigt at kende til grundlæggende spørge og lyttemetoder fx aktiv lytning, assertion eller andre tilsvarende metoder. Dette afklares inden uddannelsens start ved en personlig samtale.

  Indhold af uddannelsen

  Uddannelsen er bygget op i fem moduler på hver tre dage. Du får indblik i en instruerende rolle generelt og konkret i udførelsen af forumspil. Vi samarbejder med et praktiksted så du får egnede rammer for din træning. Du lærer håndværket forumspil at kende og sikrer dig et forløb fra du påtager dig opgaven til udførelsen, der giver optimalt udbytte for deltagerne. Der indgår en omfattende manual og dertilhørende bog. “Forumspil med flow”, der beskriver foruminstruktørprocessen. Denne manual udbygges løbende. For at blive certificeret må det påregnes at den enkelte deltager selv sørger for at arrangere grupper, hvor man kan praktisere metoden, mindst et forumspil i mellem hver af de fem moduler. Ved modulets start hjælpes vi ad med at finde/lave øvegrupper. På hvert modul indgår praktik.

  1. MODUL (3 dage) Metodefortrolighed og praktiksted

  Formål:
  At coache grupper til at gennemføre forumspil ud fra selvvalgte emner og skabe en dialog og engagement mellem spillere og tilskuere.Vi lægger vægt på at forumspillene får en dybde og bredde indenfor temaer der er aktuelle fra deltagernes egen hverdag. Praktiksted præsenteres.

  Indhold:

  • Introduktion af forumspil, herunder instruktørens tilgang til opgaven.
  •  Valg af emner.
  • Udvikling af spil.
  • Dialog mellem tilskuere og spillere.
  • Sammenfatning.
  • Teknikker til fordybelse.
  • Rytme, kreativitet, fantasi.
  2. MODUL (3 dage) Optimering af flow

  Formål:
  At kende og blive fortrolig med metoder som er grundlaget for instruktørens rolle. Instruktøren vil på dette modul øge sin bevidsthed om hvorfor spillene virker som de gør og der igennem forhøje gruppens kreativitet og engagement. Afprøves blandt andet på praktiksted.

  Indhold:

  • Spørgemetoder, blandt andet NLP og andre spørgemetoder, der styrker instruktørens præcision.
  • Hvordan instruktøren skifter “ramme” ved at bruge rummet.
  • Aktiv lytning, forbedring af evnen til at lytte og se efter budskaber.
  • Girafsprog, fire trin som konfliktløsning.
  • Assertion.
  • Instruktørens grundforudsætninger.
  3. MODUL (3 dage) Instruktørens styrker

  Formål:
  At integrere forummetoder i sin personlighed og få kendskab til hvordan man anvender vanskelige situationer positivt og dynamisk. Øves blandt andet på praktikstedet.

  Indhold:

  • Uddybning af metoder.
  • Forbedring af dialog og involvering af tilskuere.
  • Håndtering af problemsituationer.
  • Træning af skift mellem helhed og detaljer.
  • Opsamling og ”sikring” af deltagernes udbytte.
  • Værdi og holdnings klarende arbejde i virksomheder og i forumspil.
  • Forumspil kombineret med andre metoder fx systemisk tænkning, appriciative inquery.
  4. MODUL (3 dage) Fordybelsesmetoder

  Formål:

  At instruktøren finder sin egen rytme og indføres i udvidede teknikker der gør spillene endnu mere levende.Også i dette modul indgår praktik

  Indhold:

  Hvordan man kan gøre mål tydelige og dynamiske.

  • Håndtering af forhindringer.
  • Forandring af sort/hvid billeder i personens indre.
  • Storytelling og branding i forhold til forumspil.
  5. MODUL (3 dage) Instruktørens fremtidsmål

  Formål:
  Samle op på de foregående moduler og se muligheder i fremtiden. Delvis brug af praktiksted.

  Indhold:
  Dette modul tilrettelægges efter deltagernes individuelle behov. Evaluering.

  CERTIFICERINGSMODUL (2 dage) Fremvisning med ekstern evaluator

  Certificering med ekstern censor. Efter fastsatte retningslinjer. I dette modul trænes færdighederne og instruktøren gennemfører et forløb efter aftale. Forløbet afsluttes med certificering. Kriterier for certificering kan sendes til dig hvis du sender en email til os.

  Praktiske oplysninger

  Forumspil og instruktørarbejde indgår i et samarbejde med en virksomhed/organisation eller en uddannelsesinstitution. Det betyder at forløbet indeholder praktisk træning i forumspil og instruktørarbejde med en gruppe der ikke har kendskab til metoden (eller kun lidt). På den måde får man et realistisk metodekendskab. Træningen foregår “gradvist”, sådan at udfordringen stiger i takt med at du tilegner dig instruktørfunktionen.

  Foruminstruktør uddannelsen strækker sig over 5 moduler, der er af 3 dages varighed. Modulerne gennemføres samlet. Certificering foregår på 2 dage, efter det 5. modul. Af praktiske årsager holdes prisen for certificering og uddannelsen adskilt. Næste start efterår 2019. Hold nr. 2019-10. Mødetid almindeligvis fra kl. 9–16. Moduldatoerne er endnu ikke fastlagt.

  Målgruppe:

  Konsulenter, coaches, formidlere, undervisere, der ønsker praktisk erfaring i hvordan man “gruppe coacher” med udgangspunkt i metoden forumspil.

   

  Pris:
  Incl. manual og fortæring kr. 28.500,- excl. moms (private fritages for moms).

   
  Certificering
  2 dage med ekstern censor
  3400,- excl. moms (private fritages for moms)

  Certificering

  Certificering er en vigtig feedbackproces og tanken med certificeringen er at foruminstruktøren opnår indsigt i styrker/svagheder i sin personlige fremtræden og hvordan disse kan forbedres.

  Efter certificering

  Foruminstruktøren vil i forhold til forumspil kunne:
  • Elicitere relevante emner til forumspil- vejlede i at opbygge et forumspil
  • Skabe dialog med tilskuere udfra spillets tema
  • Veksle mellem deltagernes dialog og rytmen i et spil
  • Anvende tekniker til fordybelse
  • Sammenfatte udbyttet af spillene.

  Foruminstruktøren vil i forhold til instruktørarbejde kunne:

  • Motivere andre til at forstå betydningen af at arbejde kreativt og med interaktive spil
  • Opnå fornødne informationer om hvilket udbytte en virksomhed kan få ved at gennemføre Forumspil
  • Informere og opstille en tryg ramme med formål og indhold inden tidspunktet for afvikling af Forumspil
  • Motivere personaleledere til at se idéen bagved forumspil og afprøve metoden.

  Tilmeld dig allerede idag!