Forumspils-arrangementer

Nedenstående er et uddrag af arrangementer vi har afholdt. Et forumspil skræddersys til temadage og andre personalebegivenheder.

Hvis du vil vide mere om forestillingerne er du velkommen til at få uddybende materiale. Kontakt os på tlf.: 24850148

Eksempler

Skat

Nye kommunikationsformer afprøves for at medarbejdere forbedrer samarbejdet hinanden imellem. Ansatte i SKAT øger deres ansvarlighed for information til og fra styrelsen.

Hvordan taler vi sammen

Forløb på en skole der handler om hvordan man med sproget vender en negativ stemning til noget der skaber anderledes gruppetilhørsforhold.

 

Det banker på!

Etiske og forretningsmæssige retningslinjer for rådgivere indenfor handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter. For personale i finansorganisation.

Forandringens DNA

Intern kommunikation i virksomheden belyses gennem et eventyr hvor hovedpersonen efter en række prøvelser vender hjem med indsigt, kærlighed og en prinsesse i bagagen.

Kontaktlærernes kontakt på dagsorden

Uddannelsesgrupper på Sosuskoler bliver bedre til at skabe en sund loyalitet mellem kollegaerne.

Er forbindelsen på tværs?

På tværs af organisationen, imellem teamene af sagsbehandlere, opstår nye synsvinkler socialt og fagligt. Skaber tryghed og proffesionalisme i en kommune.

Samarbejdet i kriser og katastrofer

Tværproffesionelt samarbejde mellem forskellige uddannelser med fokus på kriser og katastrofer. For studerende på lærerseminarer, Den sociale højskole, Rescuemanagent, Sygeplejerske og Jordmodereuddannelsen

København – en by med TRYK på!

Hvordan forhindrer unge vold? Vi fokuserer på hvordan skoleelever forbedrer deres håndteringsevne i konfliktoptrappende adfærd. Sigtet er at skabe tryghed forhold til rivaliserende grupper i København.

Rammer vi den svære samtale?

Kommunikationsforløb for skolepersonale hvor fokus er på hvordan vi sætter dagsorden for forældremøder og svære samtaler kollegaer og forældre imellem.

Trives trivselsambassadørene?

De nye trivselmedarbejde skal ikke presse trivsel ned over medarbejderne. De skal være rollemodeller. Især ledelsen opbakning er afgørende for hvordan trivsel for denne nye funktion kan vokse. Et nyt marked for et firma med rådgivende ingeniører udvikles.

Urolige børn og fødselsdag

Pædagoger har til en personaledag sat sig for at undersøge hvordan de kan se og udnytte hinandens ressourcer bedre. Dilemmaer som ‘Barn må ikke deltage i fødselsdagfest’, ‘Mangelfuld information om elever der slås’ og ‘Urolige elev irettesættes’ behandles med synsvinklen kollegial feedback.

Spiller du en rolle i SF

Partiets arbejdsmiljø forbedres ved at demokrati og respekt undersøges gennem spil, sådan at alle føler sig velkomne.

Vi gennemfører arrangementer over hele Danmark