Kommende arrangementer

Lige nu arbejder vi med at udvikle, opbygge, dvs researche og interviewe til vores kommende arrangementer. Vi arbejder pt med 3 arrangementer og der er yderligere undervejs. Nedenunder kan du får en fornemmelse af hvilke temaer de indeholder. Du er velkommen til at ringe hvis du vil høre mere.

"Vendepunkter"

Workshop med temaet “Vendepunkter” til Ayuveda yoga festival i Hallkær ved Ålborg. Link til folder

 

 

"Jeg Bærer Med Smil Min Byrde"

Forestilling til Dansk psykosocialt rehabiliterings selskabs årskongres på Vejle Fjord. Teaterstykket handler om borgere og ansatte på et bosted og hvordan deres bagage kan påvirke deres relation.

 

 

"Fra mistrivsel til trivsel"

Forestilling for sundhedspersonale i en kommune om børns mistrivsel. Arrangementer handler om hvordan medarbejdere kan bruge hinandens kompetencer bedre for at støtte børn bedst muligt.