Forumteater-forestillinger

Hvis du vil vide mere om forestillingerne er du velkommen til at få uddybende materiale.
Kontakt os på tlf.: 24850148

Herunder er et uddrag af forumteaterforestillinger vi har afholdt. De kan bestilles og tilpasses jeres behov. Har du ideer til et arrangement vil vi gerne høre om det.

Eksempler

Samskabelse

Et stykke der handler om de udfordringer der opstår når kommuner går fra borgerinddragelse til samskabelse af blandt andet truede unge.

Stilhed før stormen

Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed i skibsfart, vises på konference for søfarende. Produceret for SEAHEALTH— Søfartens Arbejdsmiljøråd.

Livet før døden

Et stykke om tidligt sporing af palliative behov, for sygeplejersker, terapeuter og sosuassistenter. For Metropol.

Inklusion  – det har vi da talt om!

Et stykke for Gribskov kommune om de udfordringer der opstår når personalet på en skole forsøger at inkludere elever der har det svært.

Vi tager skraldet

Skilsmisse og dermed oprydning af ophobet materiale fra et langt liv køres på genbrugspladsen. Ansatte på AffaldPlus inddrages i borgernes dramaer imens der tages stilling til -arbejdsglæde, -stolthed og -identitet.

Det særlige sensitive barn

Forestilling for ledere og medarbejdere fra daginstitutioner med temaet samskabelse. Personalet gør deres bedste for at give børnene en god dag. Mon deres forældre synes det samme?

Den gode vært i Korsby

Forestilling om værtskab for en kommune der ønsker tiltrække borgere og ikke mindst virksomheder.

Styrket dialog

En forestilling om hvordan man styrker motivationen hos borgere gennem en dialog. For Skanderborg kommune.

Den usynlige dør

Handler om hvordan man skaber kontakt med ‘respondanten’ i et interview. Produceret for Danmarks Statistik.

Hvepsereden

Om personalet i en børnehave der udfordres af forældre der ikke altid forstår at der er andre børn end deres egne, der skal have opmærksomhed. For personale og ledere i daginstitutioner.

Det evige liv

Et stykke der handler om etiske valg for forskere der skal formidle deres resultater for offentligheden. Produceret til Selskab for Surveyforskning.

Er du sindssyg mand!

For arbejdende i hjemmeplejen. Et stykke der skal øge forståelsen for hjemmeboende borgere med psykiske lidelser.

Mødet er hævet

En forestilling der handler om ineffektive møder og hvordan man gør dem mere produktive. Vist hos virksomheden DEIF, der producerer måleudstyr til alternative og konventionel energi.

Sandsynlig læring

Handler om målstyret undervisning og synlig læring. Primært henvendt til skoler.

Empowerment

En forestilling om hvordan sagsbehandlere i kommuner giver borgere deres ‘egen kraft tilbage’. For kommuner der ønsker at øge bevidstheden om hvordan de bedre kan hjælpe borgere. Arrangement for Gribskov Kommune og vist til netværkstræf hos Deloitte.

Vi gennemfører arrangementer over hele Danmark